Sprawa mediowana – Joanna Bilecka – menedżer zespołu handlowego w dużym przedsiębiorstwie oraz pracownik zwalniany z pracy za słabe wyniki sprzedażowe

Międzynarodowe Centrum Mediacji

Joanna Bilecka, mediator w Międzynarodowym Centrum Mediacji

SPRAWA MEDIOWANA nr 2

STRONY MEDIACJI:
menedżer zespołu handlowego w dużym przedsiębiorstwie
pracownik zwalniany z pracy za słabe wyniki sprzedażowe

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU:
3 miesięczne wynagrodzenie pracownika tj. ponad 40 tys. zł., reputacja przedsiębiorstwa wobec klientów obsługiwanych przez zwalnianego pracownika, reputacja menedżera, ew. kwota odszkodowania z powództwa cywilnego pracownika bezpośrednio przeciwko menedżerowi

KRÓTKI OPIS SPRAWY, w tym wypracowanej ugody Pracownik wniósł skargę do zarządu firmy o naruszenie jego dóbr osobistych tj. dobrego imienia przez menedżera zwalniającego go z pracy za brak wyników. W wyniku interwencji mediatora menedżer zrozumiał swój błąd, który faktycznie był znacznie mniejszy, niż przedstawiał to pracownik. Pracownik także zrozumiał, że więcej straci, niż zyska walcząc z przełożonym, i wycofał skargę. Strony poprawnie, z obopólną korzyścią współpracowały do końca trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia i rozstały się pokojowo.