Mediacja

Międzynarodowe Centrum Mediacji

Jak działamy?

01

Zgłoszenie sprawy

02

Wstępna analiza sprawy w MCM / ew. kontakt z adwesarzem

03

Wybór mediatora / umowa o mediacje

04

Postępowanie mediacyjne / zawarcie ugody

05

Zatwierdzenie ugody przez sąd

Szczegóły procesu mediacji

01

Zgłoś nam swój problem w biznesie zanim pójdziesz do sądu; kontakt do Koordynatora Międzynarodowego Centrum Mediacji.
Jeśli sprawa jest już procedowana przez sąd, opisz nam na jakim jest etapie, a my pomożemy Ci ją przenieść z sali sądowej do mediacji.

02

Skontaktujemy się z Tobą i/lub spotkamy celem omówienia problemu i strategii działania.

03

Skontaktujemy się także z Twoim adwersarzem celem zaprezentowania mu możliwości rozwiązania istniejącego pomiędzy Wami sporu w drodze mediacji.

04

Postępowanie mediacyjne.
Nasz mediator zadba, aby postępowanie mediacyjne przebiegało w dobrej atmosferze, z uwzględnieniem interesów wszystkich stron, zaproponuje tryb procedowania i przeprowadzi odpowiednie sesje mediacyjne: wspólne i/lub indywidualne. Poprowadzi postępowanie w sposób najbardziej efektywny czasowo i kosztowo, dbając o komfort stron.

05

Ugoda.
Wypracowaną w mediacjach ugodę pomożemy Ci zatwierdzić w sądzie, tak aby nabrała mocy wyroku sądowego i stanowiła tytuł egzekucyjny.

Pytania / Wątpliwości

Na wszelkie pytania lub wątpliwości związane z mediacjami, ich przebiegiem i warunkami odpowie właściwy przedstawiciel Izby lub Koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji.

Klauzula mediacyjna

Zachęcamy do umieszczania klauzuli o mediacji w umowach:
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią, będą rozwiązywane polubownie w ramach Międzynarodowego Centrum Mediacji działającego przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce.
W przypadku braku porozumienia i niemożliwości rozwiązania sporu w postepowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwego sądu.

Regulamin postępowania mediacyjnego wraz z cennikiem

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Jeśli chcesz rozwiązać spór w biznesie w drodze mediacji, skontaktuj się z nami!