Mediatorzy

Międzynarodowe Centrum Mediacji

Mediator MCM:

Aktualna lista mediatorów

B

Szef HR, mediator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

usługi profesjonale (doradztwo), bankowość i finanse

Znajomość języków obcych:

angielski

mediator, adwokat polski i europejski

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana/nieruchomości, infrastruktura, usługi profesjonalne (doradztwo), turystyka i hotele, handel, transport i logistyka, ochrona zdrowia, branża militarna.

Znajomość języków obcych:

angielski, włoski

Adwokat, mediator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana/ nieruchomości, przemysł ciężki, energetyka, infrastruktura, usługi profesjonale (doradztwo), handel, w tym ochrona konsumentów, telekomunikacja i informatyka

Znajomość języków obcych:

angielski

C

Adwokat, mediator, pracownik naukowy, trener mediacji oraz autor komentarza do mediacji cywilnej

Znajomość otoczenia biznesowego / branży:

Branża budowlana, nieruchomości, infrastruktura, usługi profesjonalne (doradztwo), turystyka i hotele, handel, w tym ochrona konsumentów, transport i logistyka, telekomunikacja i  informatyka, ochrona zdrowia, edukacja i szkolnictwo, spory wewnątrzkorporacyjne.

Znajomość języków obcych:

angielski

Adwokat, mediator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana/nieruchomości, przemysł ciężki, energetyka, infrastruktura, usługi profesjonale, bankowość i finanse, reklama i marketing, turystyka i hotele, handel, telekomunikacja i informatyka, edukacja i szkolnictwo

Znajomość języków obcych:

angielski

D

Radca prawny, mediator (akredytacja CEDR)

Znajomość otoczenia biznesowego / branży:

Przemysł farmaceutyczny, usługi profesjonalne, reklama i marketing, handel w tym ochrona konsumentów, ochrona zdrowia, transakcje połączeń i nabyć w różnych branżach – M&A.

Znajomość języków obcych:

angielski, rosyjski

Adwokat, mediator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana/Nieruchomości, przemysł ciężki, energetyka, infrastruktura, reklama i marketing, ochrona zdrowia, fuzje i przejęcia, umowy dostaw nasion i produktów rolnych

Znajomość języków obcych:

angielski

G

Radca prawny, mediator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana/ nieruchomości, usługi profesjonale (doradztwo)

Znajomość języków obcych:

angielski, francuski, hiszpański

audytor wewnętrzny, mediator, inżynier elektronik ze specjalnością systemy komunikacyjne, biegły skarbowy i biegły sądowy

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana / nieruchomości, przemysł ciężki, energetyka, infrastruktura, usługi profesjonalne, bankowość i finanse, reklama i marketing, turystyka i hotele, handel, w tym ochrona konsumentów, transport i logistyka, telekomunikacja i informatyka, ochrona zdrowia, edukacja i szkolnictwo, zamówienia publiczne

Znajomość języków obcych:

angielski

Prawnik, mediator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana/nieruchomości, infrastruktura, usługi profesjonale, bankowość i finanse, reklama i marketing, turystyka i hotele, handel, telekomunikacja i informatyka, edukacja i szkolnictwo, zarządzanie spółką w branży gastronomicznej

Znajomość języków obcych:

angielski, rosyjski

H

konsultant, mediator (akredytowany przez CEDR)

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Usługi profesjonalne (doradztwo), bankowość i finanse, reklama i marketing, telekomunikacja i informatyka, edukacja i szkolnictwo, branża medialna.

Znajomość języków obcych:

angielski, francuski

J

Mediator i negocjator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Doświadczony mediator i negocjator biznesowy oraz administracyjny od kilkunastu lat prowadzący w kraju i za granicą mediacje gospodarcze, pracownicze i rodzinne.

Badacz zjawiska mediacji.

Znajomość języków obcych:

angielski, niemiecki, francuski

Mediator w sporach gospodarczych i pracowniczych. Executive coach, mentor, trener i przedsiębiorca. Ekspert w zakresie Transformacji organizacyjnej i kulturowej oraz doradca biznesowy w procesach sukcesyjnych.

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Usługi profesjonalne (doradztwo biznesowe i działalność projektowa); budowlana/ nieruchomości; handel, w tym ochrona konsumentów; reklama i marketing; bankowość i finanse; turystyka i hotele; komunikacja i informatyka; edukacja i szkolnictwo.

Znajomość języków obcych:

francuski, angielski

Radca prawny, mediator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana/ nieruchomości, energetyka, infrastruktura, usługi profesjonalne, bankowość i finanse, reklama, marketing, handel, ochrona konsumentów, transport, logistyka, edukacja i szkolnictwo

Znajomość języków obcych:

angielski, niemiecki

K

Mediator, Negocjator, Avocat (adwokat przy Izbie adwokackiej w MONTPELLIER (Francja) oraz przy Izbie Adwokackiej w WARSZAWIE jako prawnik zagraniczny (UE)

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Branża budowlana, nieruchomości, energetyka (źródła odnawialne), usługi profesjonalne (doradztwo), turystyka i hotele, handel, w tym ochrona konsumentów, transport i logistyka, sprawy gospodarcze (M&A), sprawy międzynarodowe, strat-up’y, fundraising, inwestycje, przemysł medyczny, farmaceutyczny, kosmetyczny.

Znajomość języków obcych:

francuski, polski, angielski, rosyjski

Advocaat (adwokat przy Niderlandzkojęzycznej Radzie Adwokackiej w Brukseli), mediator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana (spory budowlane), energetyka, infrastruktura, usługi profesjonale (doradztwo), reklama i marketing, turystyka i hotele, handel, w tym ochrona konsumentów, transport i logistyka, telekomunikacja i informatyka

Znajomość języków obcych:

angielski, francuski, niderlandzki, niemiecki.

Radca prawny w Departamencie prawnym Ministerstwa Gospodarki, mediator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana / nieruchomości, energetyka, usługi profesjonalne, turystyka i handel, telekomunikacja i informatyka, prawo autorskie, nowe technologie

Znajomość języków obcych:

angielski

M

Adwokat, prawnik zagraniczny, mediator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana/ nieruchomości, infrastruktura – budowa dróg, mostów, obiektów użyteczności publicznej, usługi profesjonalne (doradztwo), handel, w tym ochrona konsumentów, transport i logistyka

Znajomość języków obcych:

włoski, angielski, polski

Supply Chain Director, wykładowca, mediator, negocjator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Energetyka, transport, logistyka, łańcuchy dostaw

Znajomość języków obcych:

angielski

Doradca organizacyjny, mediator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana/ nieruchomości, przemysł ciężki, energetyka, infrastruktura – budowa dróg, mostów, obiektów użyteczności publicznej, usługi profesjonalne (doradztwo), bankowość i finanse, reklama i marketing, turystyka i hotele, handel, w tym ochrona konsumentów, transport i logistyka, ochrona zdrowia, edukacja i szkolnictwo

Znajomość języków obcych:

holenderski, angielski, polski, niemiecki

Radca prawny, mediator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana/nieruchomości, przemysł ciężki, usługi profesjonalne, bankowość i finanse, reklama i marketing, turystyka i hotele, edukacja i szkolnictwo, sprawy gospodarcze: fuzje, przejęcia, sprawy międzynarodowe: prawo cywilne i gospodarcze

Znajomość języków obcych:

angielski, francuski, niemiecki

O

Ekspert prawa angielskiego, wykładowca, mediator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Energetyka, bankowość i finanse, handel, w tym ochrona konsumentów

Znajomość języków obcych:

angielski

Adwokat, mediator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana/nieruchomości, przemysł ciężki, energetyka, usługi profesjonalne (doradztwo), bankowość i finanse, turystyka i hotele, handel, w tym ochrona konsumentów, transport i logistyka, telekomunikacja i informatyka, ochrona zdrowia, przemysł farmaceutyczny i przemysł chemiczny, międzynarodowy i krajowy arbitraż i mediacja

Znajomość języków obcych:

angielski

P

mediator, ekspert zarządzania strategicznego z doświadczeniem międzykulturowym i międzynarodowym

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana/nieruchomości (były prezes polskich spółek w tej dziedzinie), przemysł ciężki (były prezes polskich spółek w tej dziedzinie), energetyka (były prezes polskich spółek w tej dziedzinie), infrastruktura – budowa dróg, mostów, obiektów użyteczności publicznej (były prezes polskich spółek w tej dziedzinie), transport i logistyka (były prezes polskich spółek w tej dziedzinie), edukacja i szkolnictwo (doświadczenie zawodowe), Gospodarka Odpadami i Ochrona Środowisko (były prezes polskich spółek oraz były przewodniczący Związku Pracodawców GO w Polsce).

Znajomość języków obcych:

francuski, angielski, polski

Adwokat, mediator, prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana/Nieruchomości, przemysł ciężki, energetyka, infrastruktura, turystyka i hotelarstwo, handel, w tym ochrona praw konsumentów

Znajomość języków obcych:

angielski

Radca prawny, mediator, partner zarządzający w kancelarii Puwalscy & Partners

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana / nieruchomości, przemysł ciężki, infrastruktura, usługi profesjonalne, telekomunikacja i informatyka, inne: obsługa szeregu transakcji M&A, w tym transakcje o charakterze międzynarodowym.

Znajomość języków obcych:

angielski, niemiecki, portugalski, hiszpański

R

Mediator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana/nieruchomości, przemysł ciężki, energetyka, usługi profesjonalne (doradztwo), turystyka i hotele, handel, transport i logistyka, marketing i reklama

Znajomość języków obcych:

hiszpański, angielski

Adwokat hiszpański, mediator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana / nieruchomości, infrastruktura, usługi profesjonale (doradztwo), reklama i marketing, turystyka i hotele, transport i logistyka, edukacja i szkolnictwo, handel dziełami sztuki i mecenat, sport

Znajomość języków obcych:

hiszpański, angielski, baskijski, polski

mediator, analityk finansowy, rzeczoznawca majątkowy, doradca rynku nieruchomości

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana/ nieruchomości, przemysł ciężki (w zakresie wyceny majątku i spółek i z branży przemysłu ciężkiego), energetyka (w zakresie wyceny majątku i spółek i z branży energetyki), infrastruktura – budowa dróg, mostów, obiektów użyteczności publicznej, usługi profesjonalne (doradztwo), bankowość i finanse, ochrona zdrowia (w zakresie wyceny spółki ochrony zdrowia)

Znajomość języków obcych:

angielski

S

menedżer, koordynator projektów międzynarodowych, mediator, facylitator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana/nieruchomości, przemysł ciężki, przemysł motoryzacyjny, usługi profesjonalne (doradztwo), bankowość i finanse, reklama i marketing, turystyka i hotele, handel, w tym ochrona konsumentów, transport i logistyka, telekomunikacja i informatyka, ochrona zdrowia, przemysł farmaceutyczny, edukacja i szkolnictwo. Współpraca z instytucjami UE i instytucjami na szczeblu krajowym w UE i poza, współpraca z placówkami promocji gospodarczej, reprezentacja interesów instytucji i kraju

Znajomość języków obcych:

angielski, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski

Konsultant, mediator, mediator wewnątrzorganizacyjny, coach, trener, moderator, facylitator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

usługi profesjonalne (doradztwo), reklama i marketing, edukacja i szkolnictwo, turystyka i hotele.

Znajomość języków obcych:

 angielski

Radca prawny, mediator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana/Nieruchomości, energetyka, infrastruktura, usługi profesjonale (doradztwo), bankowość i finanse, handel, rynek zaawansowanych technologii przemysłowych, w zakresie gospodarki odpadami

Znajomość języków obcych:

angielski, rosyjski, portugalski, francuski

Radca prawny, mediator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Branża budowlana, nieruchomości, usługi profesjonalne (doradztwo), bankowość i finanse, turystyka i hotele, handel, w tym ochrona konsumentów, transport i logistyka, ochrona zdrowia, edukacja i szkolnictwo.

Znajomość języków obcych:

hiszpański

radca prawny, mediator (akredytacja przy Mediationsakademie w Berlinie), partner zarządzająca w Taylor Wessing Warszawa, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji

Znajomość otoczenia biznesowego / branży:

Radca prawny i mediator z doświadczeniem międzynarodowym, mediator wewnątrzorganizacyjny. Doświadczenie w rozwiązywaniu sporów powstałych w obrocie międzynarodowym, także jako pełnomocnik i negocjator. Spory gospodarcze powstające w związku z realizacją kontraktów handlowych, spory powstające w związku z wykonywaniem zamówień publicznych, spory z jednostkami sektora publicznego. Przedsiębiorca i menedżer w dziedzinie usług profesjonalnych (doradztwo).

Znajomość języków obcych:

niemiecki, angielski, włoski

Ś

mediator, trener, doradca, przedsiębiorca

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana/nieruchomości, przemysł ciężki, energetyka, infrastruktura, usługi profesjonalne (doradztwo), bankowość i finanse, reklama i marketing, turystyka i hotele, handel, retail w tym ochrona konsumentów, transport i logistyka, telekomunikacja i informatyka, ochrona zdrowia, edukacja i szkolnictwo.

Mediacje z podmiotami sektora publicznego: m.in. centralne organy administracji rządowej, gminy, przedsiębiorstwa i spółki państwowe i komunalne; mediacje z podmiotami w stanie upadłości układowej i likwidacyjnej; mediacje z podmiotami prawa obcego i obcokrajowcami.

Znajomość języków obcych:

angielski

T

Radca prawny, mediator, wykładowca na Kazimieras Simonavicius University w Wilnie

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Handel w tym ochrona konsumentów

Znajomość języków obcych:

litewski, rosyjski, angielski

U

Mediator, negocjator, doradca z doświadczeniem międzynarodowym i międzykulturowym, Wykładowca mediacji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Media (30-letnie doświadczenie międzynarodowe w dziennikarstwie i biznesie mediowym w Agence France-Presse), reklama, PR, edukacja i szkolnictwo, prawo autorskie, prawo rodzinne, mediacje pracownicze.

Znajomość języków obcych:

francuski, angielski

Dyrektor prawny, mediator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana/Nieruchomości, reklama i marketing, turystyka i hotelarstwo, transport i logistyka, telekomunikacja i informatyka, ochrona zdrowia, edukacja, prawo własności intelektualnej, nieuczciwa konkurencja, media, nowe technologie i internet

Znajomość języków obcych:

angielski

V

Mediator, prawnik

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana / nieruchomości, przemysł ciężki, energetyka, infrastruktura, usługi profesjonalne, bankowość i finanse, reklama i marketing, telekomunikacja i informatyka, turystyka i hotele, retail w tym ochrona konsumentów, transport i logistyka, komunikacja i informatyka, ochrona zdrowia, edukacja i szkolnictwo.

Znajomość języków obcych:

włoski, angielski i hiszpański, (polski – w trakcie nauki)

W

Adwokat, mediator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Usługi profesjonale (doradztwo), reklama i marketing, turystyka i hotele, handel (w tym ochrona konsumentów), telekomunikacja i informatyka, ecommerce, nowe technologie, startupy technologiczne, komercjalizacja badań/wyników naukowych

Znajomość języków obcych:

niemiecki, angielski

mediator międzynarodowy

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana/nieruchomości, przemysł ciężki, energetyka, usługi profesjonalne (doradztwo), bankowość i finanse, turystyka i hotele, handel, w tym ochrona konsumentów, transport i logistyka, telekomunikacja i informatyka, ochrona zdrowia, przemysł farmaceutyczny

Znajomość języków obcych:

niemiecki, angielski

adwokat, mediator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana/nieruchomości, usługi profesjonalne (doradztwo), bankowość i finanse, reklama i marketing, turystyka i hotele, handel w tym ochrona konsumentów, transport i logistyka, telekomunikacja i informatyka, ochrona zdrowia, edukacja i szkolnictwo, badanie due dilligence firm w celu przeprowadzenia transakcji, start-upy technologiczne, mediacje w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, spory o zapłatę.

Znajomość języków obcych:

angielski, rosyjski

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana / nieruchomości, energetyka, infrastruktura (budowa dróg, mostów, obiektów użyteczności publicznej), usługi profesjonalne (doradztwo- doradca podatkowy), bankowość i finanse (mediator sądu polubownego przy KNF), reklama i marketing, turystyka i hotele, handel, w tym ochrona konsumentów, transport i logistyka, telekomunikacja i informatyka, ochrona zdrowia

Znajomość języków obcych:

angielski

Radca prawny, mediator

Znajomość otoczenia biznesowego/branży:

Budowlana/nieruchomości, energetyka, usługi profesjonalne, bankowość i finanse, reklama i marketing, handel, w tym ochrona konsumentów, transport i logistyka, telekomunikacja i informatyka, motoryzacja, szkolenia, mediacje transgraniczne

Znajomość języków obcych:

angielski, francuski, rosyjski

Jeśli chcesz zostać naszym mediatorem i spełniasz powyższe wymagania wypełnij kwestionariusz i prześlij na adres: mcm@mcm.org.pl.

O wpisie na listę mediatorów decyduje Rada MCM zgodnie z procedurą przewidzianą w statucie. O decyzji Rady poinformujemy Cię niezwłocznie po jej posiedzeniu. Terminy posiedzeń Rady MCM znajdziesz w zakładce Aktualności.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Jeśli chcesz rozwiązać spór w biznesie w drodze mediacji, skontaktuj się z nami!