Mediacje wewnętrzne

Międzynarodowe Centrum Mediacji

Międzynarodowe Centrum Mediacji oferuje przedsiębiorcom pomoc w skutecznym rozwiązywaniu konfliktów wewnątrz przedsiębiorstw.

Właściwe podejście do sporów powstających wewnątrz przedsiębiorstw może nie tylko wykreować wartość dodaną dla przedsiębiorstwa, ale też zapobiec problemom takim jak spadek obrotów, likwidacja, wrogie przejęcia, zły wizerunek firmy w oczach opinii publicznej, kontrahentów i pracowników, które są zazwyczaj pokłosiem tego typu konfliktów.

Mediacje wewnątrzorganizacyjne dotyczyć mogą sporów pomiędzy organami przedsiębiorstw, w tym m.in.:
– członkami zarządu,
– wspólnikami,
– organami nadzorczymi a zarządem,
– organami przedsiębiorstw a związkami zawodowymi,
– dyrektorami, menedżerami wyższego szczebla,
– zespołami odpowiedzialnymi za poszczególne, kluczowe obszary działania przedsiębiorstwa.

Jeśli potrzebujesz analizy trudnej sytuacji w ramach Twojego przedsiębiorstwa zadzwoń i umów się na konsultację z koordynatorem Międzynarodowego Centrum Mediacji, dr Eweliną Stobiecką (tel. +48 669 73 79 79).

Chętnie też odpowiemy na wszelkie pytania związane z mediacjami wewnątrzorganizacyjnymi.

Odpowiednio wczesna reakcja na trudną sytuację w ramach Twojego przedsiębiorstwa podjęta przez profesjonalnego mediatora, pozwoli Ci na odpowiednie zarządzenie konfliktem.

W ramach Międzynarodowego Centrum Mediacji dysponujemy zespołem wysoko wykwalifikowanych mediatorów wewnątrzorganizacyjnych oraz partnerami wyspecjalizowanymi w tematyce zarządzania konfliktem.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Jeśli chcesz rozwiązać spór w biznesie w drodze mediacji, skontaktuj się z nami!