Cennik

Międzynarodowe Centrum Mediacji

Opłata początkowa: 2.500 zł netto, w tym:

  • rejestracja sprawy,
  • wstępna analiza zgłaszanej sprawy, w tym przegląd udostępnionych dokumentów,
  • kontakty ze stronami zmierzające do zainicjowania właściwego postępowania mediacyjnego,
  • informacje o mediacji i postępowaniu,
  • rekomendacja mediatora.

Mediacje: 4.000 zł netto, w tym:

  • sesja mediacyjna jednego mediatora do 4 godzin,
  • sesje wspólne i/lub indywidualne,
  • zapewnienie sal/i niezbędnych do przeprowadzenia postepowania mediacyjnego w pomieszczeniach jednej z izb międzynarodowych (w przypadku firm członkowskich),
  • pomoc w redagowaniu ugody mediacyjnej,
  • wsparcie w zakresie zatwierdzenia ugody przed sądem.

Opłaty za postępowanie mediacyjne wyrażone w niniejszym cenniku zostają powiększone o 15% w przypadku mediacji prowadzonych dla firm niezrzeszonych w żadnej z międzynarodowych izb gospodarczych tworzących Międzynarodowe Centrum Mediacji.

Dowiedz się więcej lub skontaktuj z koordynatorem MCM.

Koszty dodatkowe (opcjonalnie)

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych analiz materiałów i dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia postępowania mediacyjnego lub też sporządzenia opinii niezależnych biegłych, powstałe koszty ponoszone są przez strony postępowania mediacyjnego wg. stawek doradców i biegłych. W przypadku powstania dodatkowych kosztów ponosi je strona lub strony wnioskujące o czynności generujące te koszty.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Jeśli chcesz rozwiązać spór w biznesie w drodze mediacji, skontaktuj się z nami!