Międzynarodowe Centrum Mediacji

MCM | Międzynarodowe Centrum Mediacji

Międzynarodowe Centrum Mediacji stanowi platformę pozasądowego rozwiązywania sporów, dostępną dla wszystkich przedsiębiorców.

Mediacja przez nas oferowana to sposób na osiągnięcie porozumienia w razie sprzecznych interesów stron bez udziału sądu.

Dlaczego mediacje?

  • Mediacja to skuteczna, alternatywna metoda rozwiązania sporu poza sądem,
  • Ugoda w mediacji może mieć moc wyroku sądowego,
  • Oszczędzasz czas i pieniądze,
  • Utrzymujesz relacje biznesowe i masz szansę na kontynuację współpracy,
  • W przeciwieństwie do procesu sądowego strony w mediacji nie są „przeciwnikami”, ale „partnerami”,
  • Wprowadzasz najwyższy standard w biznesie,
  • „Win-win” czyli rozwiązanie satysfakcjonujące dla obydwu stron,
  • W mediacji masz 80% szans na osiągniecie sukcesu i rozwiązanie konfliktu poza sądem.

MCM | Założyciele

MCM | Partnerzy

Formuła Międzynarodowego Centrum Mediacji otwarta na wszystkie międzynarodowe instytucje wspierające przedsiębiorców i obrót z zagranicą w Polsce oraz izby regionalne i branżowe reprezentujące interesy przedsiębiorców z różnych branż i regionów w Polsce.

MCM | Partner merytoryczny

MCM | Media

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Jeśli chcesz rozwiązać spór w biznesie w drodze mediacji, skontaktuj się z nami!