Spotkanie Rady Międzynarodowego Centrum Mediacji

Międzynarodowe Centrum Mediacji

W dniu 19.02 odbyło się kolejne spotkanie Rady Międzynarodowego Centrum Mediacji działającego przy międzynarodowych izbach handlowych. Rada, która spotyka się cyklicznie, podczas pierwszego w tym roku spotkania, podjęła temat nowych obowiązków przedsiębiorców wynikających ze znowelizowanych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, które weszły w życie 01.01.2016 roku.

Jednym z najbardziej istotnych jest konieczność podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego. Przedsiębiorca bowiem lub też reprezentujący go prawnik wedle nowych przepisów są zobowiązani w pierwszym piśmie procesowym podać sądowi informację czy podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu.

Rada zgodziła się, że MCM może dawać stronom (przedsiębiorcom) przymierzającym się do wniesienia sprawy do sądu odpowiednią przestrzeń do podjęcia takiej próby. MCM wydawać także będzie stosowne zaświadczenia, które strona, w przypadku niepowodzenia mediacji, będzie mogła wykorzystać w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Poza tym omówiono bieżące sprawy związane z działalnością MCM, pozytywnie rozpatrzono wniosek o wpis na listę mediatorów oraz przyjęto plan działania MCM na najbliższe tygodnie.