RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) partnerem Międzynarodowego Centrum Mediacji.

Międzynarodowe Centrum Mediacji

Dr Ewelina Stobiecka, inicjator i koordynator MCM, partner zarządzająca w Taylor Wessing w Warszawie oraz Joanna Plaisant, LLM Country Manager RICS w Polsce, podpisały deklarację partnerską.

Rozwój mediacji, promocja i stosowanie praktyk w branży nieruchomości i budownictwa to wspólny cel przyświecający działaniom obu prestiżowych instytucji. Wzajemna współpraca MCM i RICS opierać się będzie na wymianie międzynarodowych doświadczeń, wsparciu merytorycznym oraz wspólnych projektach w sektorze nieruchomości i budownictwa.

„Branża nieruchomości to niewątpliwie sektor borykający się z częstymi konfliktami, których rozstrzygnięcie zajmuje sądom gospodarczym dużo czasu i które są bardzo kosztowne. Mediacje dają tutaj ogromne szanse nie tylko na znalezienie najbardziej relewantnego rozwiązania problemu, ale i na zachowanie dobrych relacji biznesowych, które zaowocować mogą kontynuacją współpracy przez strony sporu.” – komentuje dr Ewelina Stobiecka.

„Rozstrzyganie sporów na rynku nieruchomości wymaga umiejętności łączenia wiedzy z różnych obszarów: budownictwa, prawa cywilnego, wyceny nieruchomości, ekonomii, prawa podatkowego, zarządzania projektami. Jestem przekonana, że eksperci RICS wniosą w prace MCM niezbędne kompetencje oraz ponad 40-letnią praktykę w zakresie polubownego rozstrzygania sporów. W Polsce prowadzimy aktualnie szkolenie dla pierwszych mediatorów, którzy wniosą zdobyte w ramach RICS wiedzę i doświadczenie na polski rynek. Dzięki współpracy z MCM będziemy mogli wykorzystać tak potrzebny mediacjom efekt skali, aby jak najwięcej uczestników rynku mogło przekonać się o tym, że to szybki, efektywny kosztowo i sprzyjający utrzymaniu długotrwałych relacji biznesowych sposób rozwiązywania konfliktów, będących nieodłącznym elementem funkcjonowania rynku” – mówi Joanna Plaisant LLM, Country Manager RICS w Polsce.

„Partnerstwo z RICS jest dla nas bardzo ważne. Ambicją MCM jest współpraca z najlepszymi branżowymi organizacjami, do których niewątpliwie należy RICS. Dzięki temu, jako izby bilateralne oraz MCM, mamy jeszcze lepsze narzędzia do wspierania firm, zwłaszcza w sektorze nieruchomości, gdzie spór często ma wymiar międzynarodowy.” – podsumowuje Joanna Jaroch-Pszeniczna Wicedyrektor Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, Przewodnicząca Rady MCM.

Informacja prasowa *PDF: MCM_RICS-partnerem-Miedzynarodowego-Centrum-Mediacji