Dzień bez konfliktu w biznesie

Międzynarodowe Centrum Mediacji

Możliwości upowszechnienia mediacji w rozwiązywaniu sporów gospodarczych oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju tego obszaru w Polsce to główne tematy konferencji prasowej która odbyła się 28 października 2015 r. w ramach organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki cyklu wydarzeń promocyjno-edukacyjnych „Dzień bez konfliktu w biznesie”.

Informacja prasowa *PDF: Konferencja 28-10-2015: „Dzień bez konfliktu w biznesie”

YouTube: „Dzień bez konfliktu w biznesie”