DZIEŃ BEZ KONFLIKTU W BIZNESIE

Międzynarodowe Centrum Mediacji

Cykl imprez promocyjno-edukacyjnych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki

„Dzień bez konfliktu w biznesie” to cykl imprez promocyjno-edukacyjnych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost świadomości na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, rozwiązywanie konfliktów poza sądem – w drodze mediacji, z udziałem niezależnego, profesjonalnego mediatora a w szczególności ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce poprzez zmniejszenie finansowych obciążeń związanych z postępowaniem sądowym, skrócenie czasu rozstrzygania sporów, zwiększenie kultury prawnej oraz wprowadzanie i promocję najwyższych standardów z tym związanych.

załącznik *PDF: Dzień bez konfliktu w biznesie – wydarzenia

„Dzień bez konfliktu w biznesie” odbywa się w związku z realizacją projektu pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.