14-01-2020 / godz. 9:00-13:30 / Siedziba Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, Al. Jerozolimskie 93, Warszawa Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym „Okrągły stół” pod Honorowym patronatem Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Mariusza Haładyja.

Międzynarodowe Centrum Mediacji

Od 2017 roku istnieją nowe rozwiązania legislacyjne, ułatwiające prowadzenie mediacji pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym. Jasno określone kryteria zawierania ugód pomiędzy stronami umożliwiły urzędnikom częstsze sięganie po pozasądowe rozstrzyganie sporów. Ma to tym większe znaczenie, że coraz więcej celów publicznych delegowanych jest w formie konkursów i przetargów do sektora prywatnego, co generuje dodatkowe punkty sporne pomiędzy stronami. Po ponad 2 latach obowiązywania nowych przepisów, przyszedł czas na podsumowanie dotychczasowych doświadczeń.

Do udziału w debacie zaprosiliśmy stronę publiczną, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym, przedsiębiorców, a także organy kontrolne nadzorujące prawidłowość podejmowanych decyzji o mediacji. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie przyjrzeć się barierom, które w dalszym ciągu przeszkadzają w rozwoju tego modelu rozwiązywania sporów i wypracować rekomendacje dla obu stron procesu.

 

Dyskusja toczyć się będzie wokół poniższych zagadnień:
1. Czy sektor publiczny mediuje z sektorem prywatnym?
Jakie narzędzia mają urzędnicy podejmujący decyzje o mediowaniu z sektorem prywatnym i docelowo zawarciu ugody? Jaka jest rola Prokuratorii Generalnej w tym zakresie? Rodzaje sporów, w których najczęściej dochodzi do zawarcia ugody. Jakie bariery napotykają przedsiębiorcy będący w sporze z jednostkami sektora finansów publicznych? Czy i jak działają przepisy / narzędzia wspierające rozwój mediacji w Polsce?

2. Bariery i problemy związane z zawieraniem ugód z sektorem publicznym.
Główne kryteria kontroli ugód. Czy w ramach kontroli stawiane są pytania o otwartość i skuteczność urzędników w dążeniu do zawarcia ugody? Problemy przedsiębiorców w negocjacjach z sektorem publicznym. Wykonalność ugody.

W dyskusji wezmą udział:
Mariusz Haładyj, Prezes, Prokuratoria Generalna
Michał Olszewski, Wiceprezydent, Miasto st. Warszawa
Przedstawiciel firmy Warbud
Tomasz Żuchowski*, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Andrzej Adamczyk*, Minister Infrastruktury
Lilianna Bogusz*, Dyrektor Departamentu PPP, Ministerstwo Rozwoju
Zbigniew Wrona, p.o. Dyrektora, Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego, NIK
Hubert Nowak*, Prezes Urząd Zamówień Publicznych
Moderator: Ewelina Stobiecka, Koordynator, mediator MCM

* udział do potwierdzenia