Sprawa mediowana – Joanna Bilecka – pracodawca oraz zwolniona pracownica architekt

Międzynarodowe Centrum Mediacji

Joanna Bilecka, mediator w Międzynarodowym Centrum Mediacji

SPRAWA MEDIOWANA nr 4

STRONY MEDIACJI:
pracodawca, młoda polska spółka zachodniej firmy budowlanej w Polsce reprezentowana przez prezesa nie mówiącego po polsku i nie znającego polskiego prawa pracy
zwolniona pracownica architekt

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU
3 miesięczne wynagrodzenie pracownika tj. ponad 30 tys. zł., dodatkowo w razie przegranej w przeciągającej się sprawie wynagrodzenie za cały ten okres np. 1 rok, koszty obsługi prawnej, tłumaczy przysięgłych itp.

KRÓTKI OPIS SPRAWY, w tym wypracowanej ugody
Pracownica zwróciła się do mediatora, kiedy w wyniku konfliktowej sytuacji prezes firmy dosłownie ”wyrzucił” ją z pracy i nakazał jej niezwłocznie opuścić biuro.
Mediator zaproponował pracownicy zwrócenie się do firmy w formie listu zawierającego szczegółową ocenę działań firmy oraz ich możliwych konsekwencji wraz z propozycją konkretnych kroków postępowania w celu zadośćuczynienia naruszeniom jej praw i zaspokojenia jej roszczeń zgodnie z polskim prawem pracy.
Przygotowany przez mediatora razem z pracownicą list zawierający propozycję kroków do rozwiązania konfliktu został przez prezesa firmy dobrze przyjęty. Firma uniknęła możliwych konsekwencji stosunkowo niskim kosztem a usatysfakcjonowana pracownica nie wniosła sprawy do sądu pracy. Spór zakończył się rozwiązaniem stosunku pracy w ciągu 2 tygodni za porozumieniem stron.