Sprawa mediowana – Joanna Bilecka – prezes zachodniej firmy farmaceutycznej w Polsce, członek zarządu zarządzający jednym z działów firmy oraz osoby zatrudnione w tym dziale

Międzynarodowe Centrum Mediacji

Joanna Bilecka, mediator w Międzynarodowym Centrum Mediacji

SPRAWA MEDIOWANA nr 1

STRONY MEDIACJI:
prezes zachodniej firmy farmaceutycznej w Polsce
członek zarządu zarządzający jednym z działów firmy
osoby zatrudnione w tym dziale

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU:
Koszt utraty części przychodów i reputacji firmy w przypadku gorzej lub później zrealizowanych projektów z powodu nagłego odejścia jednego z kluczowych pracowników, koszt poszukiwania i wdrażania zastępstwa lub zastępstw, potencjalny koszt dalszych konfliktów w zespole włącznie z ich rozszerzeniem się na inne działy

KRÓTKI OPIS SPRAWY, w tym wypracowanej ugody:
W dynamicznie rozwijającej się firmie narastały konflikty, do momentu, gdy jeden z kluczowych pracowników w dramatyczny sposób, w obecności innych pracowników, złożył wypowiedzenie w akcie protestu przeciwko działaniom jednego z członków zarządu. Sytuacja spowodowała zamieszanie w firmie. Zadaniem mediatora było opanowanie sytuacji, rozładowanie nagromadzonych napięć oraz sporządzenie raportu diagnozy, jako bazy do działań naprawczych.

W wyniku działań mediatora:
rozpoznano rzeczywiste a nie powierzchowne przyczyny konfliktów i wypracowano listę potencjalnych działań naprawczych w firmie
każdy z uczestników otrzymał indywidualne wsparcie polegające na lepszym zrozumieniu przyczyn konfliktów i możliwości zapobiegania im
negatywne emocje wygasły, co pozwoliło uczestnikom wyciągnąć wnioski i skupić się na praktycznych działaniach, co z kolei zostało zauważone przez pozostałe działy firmy
uczestnicy sporów przy wsparciu mediatora zaczęli lepiej komunikować się i bardziej efektywnie współpracować w kolejnych rozpoczynanych w firmie projektach
dodatkowo przy pomocy mediatora uczestnicy zidentyfikowali listę innych, potencjalnie zapalnych tematów w firmie na przyszłość.