Sprawa mediowana – Joanna Bilecka – pracodawca reprezentowany przez członka zarządu oraz zwalniana pracownica, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim

Międzynarodowe Centrum Mediacji

Joanna Bilecka, mediator w Międzynarodowym Centrum Mediacji

SPRAWA MEDIOWANA nr 3

STRONY MEDIACJI:
pracodawca reprezentowany przez członka zarządu
zwalniana pracownica, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU
3 miesięczne wynagrodzenie pracownika tj. ponad 50 tys. zł., dodatkowo w razie przegranej w przeciągającej się sprawie wynagrodzenie za cały okres sporu np. około 1 roku tj. 170 tys. zł. i koszty obsługi prawnej

KRÓTKI OPIS SPRAWY, w tym wypracowanej ugody
Firma, planując wkroczenie na rynek z nowym produktem, zatrudniła specjalistę wąskiej specjalności z pełną świadomością, że kobieta jest w początkowym okresie ciąży. Niestety okres 6 miesięcy pracy kobiety nie potwierdził w 100% spodziewanych efektów. Dodatkowo niekorzystne zmiany na rynku spowodowały, że firma w trakcie jej urlopu macierzyńskiego wycofała się z planów rozwijania nowego biznesu. Pracownica po ok. 10 miesiącach urlopu macierzyńskiego potwierdziła chęć powrotu do pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, co stanowi podstawę do ochrony przed wypowiedzeniem w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
Mediator pracował przez 2 miesiące z członkiem zarządu i pełnomocnikiem pracodawcy oraz bezpośrednio z zainteresowaną pracownicą, która także miała swojego doradcę adwokata, jednak go nie ujawniła i ograniczyła się jedynie do przedstawiania jego opinii. W wyniku zawartej ugody pracodawca uniknął trudnej sprawy w sądzie pracy i osiągnął swój cel biznesowy tj. zlikwidował niepotrzebne po zmianie strategii, drogie stanowisko, zachowując dobrą reputację na rynku pracy i co ważne, także wśród własnej załogi. Z drugiej strony pracownica szybciej, niż gdyby powróciła do pracy, uzyskała przychód w satysfakcjonującej wysokości (jednak mniejszej niż jej początkowe roszczenie i maksymalna możliwa wartość sporu). Ponadto pracownica uniknęła dalszego stresu i kosztów związanych z procesowaniem się z pracodawcą dzięki czemu miała wolny, opłacony z góry, czas dla dziecka i na szukanie nowej pracy.