Sprawa mediowana – dr Ewelina Stobiecka – przedsiębiorcy z branży transportowej

Międzynarodowe Centrum Mediacji

Dr Ewelina Stobiecka, Koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji

SPRAWA MEDIOWANA nr 4

STRONY MEDIACJI:
– przedsiębiorcy z branży transportowej

KRÓTKI OPIS SPRAWY, W TYM WYPRACOWANEJ UGODY:

Mediacja, która trafiła do naszego Centrum to mediacje ze skierowania Sądu Okręgowego w Warszawie i dotycząca dwóch przedsiębiorców z branży transportowej, którzy podczas mediacji reprezentowani byli przez pełnomocników. Sprawa dotyczyła zapłaty i związana była z kilkumiesięcznymi problemami jednej ze stron, przy jednoczesnej woli kontynuowania dalszej współpracy.

Pełnomocnicy, którzy byli niezwykle profesjonalnie przygotowani do samej mediacji, zaopatrzeni byli także w stosowne dyspozycje ze strony ich klientów. Jednocześnie ich wysokie kompetencje negocjacyjne spowodowały, że niezwykle szybko wypracowano warunki potencjalnej ugody, która miała podlegać zatwierdzeniu przez sąd.

Do mediacji w tej sprawie doszło ze skierowania sądu, jeszcze przed otwarciem postępowania sądowego. Sędzia Sądu Okręgowego, do którego trafiła ta sprawa wydał zarządzenie skierowania stron do mediacji tuż przed swoim urlopem. Po powrocie zaś z urlopu zastał w sprawie nadesłany protokół z mediacji wraz z proponowanymi warunkami ugody. Niezwykle pozytywne w tej sprawie było przygotowanie Sądu Okręgowego do kontaktu z mediatorami także podczas nieobecności sędziego prowadzącego i sprawne przeprowadzenie wszelkich formalności związanych z procesem mediacji.

Mediacje w w/w sprawie trwały około 2 godzin, pełnomocnicy byli przy tym w stałym kontakcie ze swoimi klientami i ostatecznie udało się osiągnąć porozumienie, co do kwoty podlegającej zapłacie. Ugoda regulowała wszelkie otwarte kwestie pomiędzy stronami i zamykała pewien okres współpracy zbudowany na niezbyt fortunnie skonstruowanej umowie. Ta mediacja niewątpliwie uświadomiła stronom, że nie tylko należy zmienić umowę o współpracy pomiędzy stronami, ale i można dalej współpracować przy kolejnych zleceniach.