SEMINARIUM I WARSZTAT DZIEŃ BEZ KONFLIKTU W BIZNESIE

Międzynarodowe Centrum Mediacji

Ministerstwo Gospodarki zaprasza przedsiębiorców na seminarium, warsztat i dyskusję poświęconą mediacji gospodarczej.

29 października 2015, w Centrum Zielna, ul. Zielna 37, w Warszawie w godzinach 9:00-15:30 w ramach organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki cyklu wydarzeń promocyjno-edukacyjnych „Dzień bez konfliktu w biznesie” odbędą się: seminarium, warsztat i dyskusja, dotyczące mediacji gospodarczej oraz nowej Ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów.

Podczas wydarzenia uczestnicy poznają najnowsze trendy oraz korzyści wynikające ze stosowania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. Będą mieli także okazję do szerszego zapoznania się z informacjami na temat praktycznego zastosowania mediacji w prowadzeniu biznesu, a dzięki zaproszonym ekspertom – doświadczonym praktykom mediacji, poznają polskie i międzynarodowe standardy związane z rozwiązywaniem konfliktów poza sądem.

Informacja prasowa *PDF: MCM_Informacja-prasowa_Seminarium-i-warsztat_Dzien-bez-konfliktu-w-biznesie_131015