ROZWIĄZYWANIE SPORÓW W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI

Międzynarodowe Centrum Mediacji

07-06-2016 godz. 9:00-11:00 – CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Branża nieruchomości to biznes, w którym każdy konflikt wiąże się z ogromnymi kosztami biznesowymi i finansowymi.
Proces sądowy niszczy nie tylko istniejącą relację biznesową, ale i wprowadza element niepewności trwający niejednokrotnie kilka lat, którego obsługa generuje dodatkowe (nieraz nieprzewidywalne) koszty.

Jak temu zapobiec? Jak ograniczyć koszty zawisłego już sporu?
Na te i inne pytania odpowiemy podczas spotkania, w którym zaprezentowane zostaną nowe rozwiązania prawne wprowadzone od 1 stycznia 2016 roku ustawą o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania konfliktów.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną narzędzia prawne, które pozwolą na realne oszczędności w firmach oraz zaprezentowane zostanie innowacyjne podejście do konfliktów i sporów gospodarczych w branży nieruchomości.

Spotkanie adresowane jest do:
– członków zarządów i właścicieli firm,
– menedżerów odpowiedzialnych za planowanie kosztów i budżety,
– prawników wewnętrznych przedsiębiorstw branży nieruchomości.

Prowadzący:
dr Ewelina Stobiecka, koordynator MCM

Informacje i zgłoszenia CCIFP