Cykl pięciu bezpłatnych szkoleń dotyczących mediacji gospodarczej pt. „Mediacja – nowa jakość w biznesie”.

Międzynarodowe Centrum Mediacji

27-03-2018 | Procesy budowlane i spory nieruchomościowe a ADR

Mediacja remedium na rosnące zadłużenie branży budowlanej

15-05-2018 | Rozwiązania procedury cywilnej w zakresie zastosowania mediacji

Zestawienie najważniejszych instrumentów prawnych z mediacją w tle

19-06-2018 | Zastosowanie mediacji w sporach z sektorem publicznym

Zadania i rola Prokuratorii Generalnej

10-09-2018 | Kompetencje miękkie „soft skills” prawnika a procedury ADR

Narzędzia pomocne prawnikowi w skutecznej mediacji (prawnik jako pełnomocnik i mediator)

09.10.2018 | Sukces na sali sądowej porażką biznesową mocodawcy

Rola pełnomocnika przedsiębiorcy/urzędu/korporacji w kreowaniu biznesu klienta/mocodawcy