Sprawy mediowane | Międzynarodowe Centrum Mediacji


Dr Ewelina Stobiecka, Koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji

SPRAWA MEDIOWANA nr 1
STRONY MEDIACJI:
- niemiecki deweloper, Wynajmujący
- skandynawski kontrahent, Najemca
WARTOŚĆ PRZEDMIOU SPORU: 1.500.000 PLN
KRÓTKI OPIS SPRAWY,W TYM WYPRACOWANEJ UGODY: MCM_Ewelina-Stobiecka-Sprawa-Mediowana-1 *PDF


SPRAWA MEDIOWANA nr 2
STRONY MEDIACJI:
- spółka deweloperska
- pracownia architektoniczna
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU: 1.200.000 PLN
KRÓTKI OPIS SPRAWY, W TYM WYPRACOWANEJ UGODY: MCM_Ewelina-Stobiecka-Sprawa-Mediowana-2 *PDF


SPRAWA MEDIOWANA nr 3
STRONY MEDIACJI:
- byli wspólnicy spółki kapitałowej
WARTOŚĆ PRZEDMIOU SPORU: b.d.
KRÓTKI OPIS SPRAWY,W TYM WYPRACOWANEJ UGODY: MCM_Ewelina-Stobiecka-Sprawa-Mediowana-3 *PDF


SPRAWA MEDIOWANA nr 4
STRONY MEDIACJI:
- przedsiębiorcy z branży transportowej
WARTOŚĆ PRZEDMIOU SPORU: b.d.
KRÓTKI OPIS SPRAWY,W TYM WYPRACOWANEJ UGODY: MCM_Ewelina-Stobiecka-Sprawa-Mediowana-4 *PDF

Joanna Bilecka, mediator w Międzynarodowym Centrum Mediacji

SPRAWA MEDIOWANA nr 1
STRONY MEDIACJI:
- prezes zachodniej firmy farmaceutycznej w Polsce
- członek zarządu zarządzający jednym z działów firmy
- osoby zatrudnione w tym dziale
WARTOŚĆ PRZEDMIOU SPORU:
Koszt utraty części przychodów i reputacji firmy w przypadku gorzej lub później zrealizowanych projektów z powodu nagłego odejścia jednego z kluczowych pracowników, koszt poszukiwania i wdrażania zastępstwa lub zastępstw, potencjalny koszt dalszych konfliktów w zespole włącznie z ich rozszerzeniem się na inne działy
KRÓTKI OPIS SPRAWY, W TYM WYPRACOWANEJ UGODY: MCM_Joanna-Bilecka-Sprawa-Mediowana-1 *PDF


SPRAWA MEDIOWANA nr 2
STRONY MEDIACJI:
- menedżer zespołu handlowego w dużym przedsiębiorstwie
- pracownik zwalniany z pracy za słabe wyniki sprzedażowe
WARTOŚĆ PRZEDMIOU SPORU:
3 miesięczne wynagrodzenie pracownika tj. ponad 40 tys. zł., reputacja przedsiębiorstwa wobec klientów obsługiwanych przez zwalnianego pracownika, reputacja menedżera, ew. kwota odszkodowania z powództwa cywilnego pracownika bezpośrednio przeciwko menedżerowi.
KRÓTKI OPIS SPRAWY, W TYM WYPRACOWANEJ UGODY: MCM_Joanna-Bilecka-Sprawa-Mediowana-2 *PDF


SPRAWA MEDIOWANA nr 3
STRONY MEDIACJI:
- pracodawca reprezentowany przez członka zarządu
- zwalniana pracownica, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
WARTOŚĆ PRZEDMIOU SPORU:
3 miesięczne wynagrodzenie pracownika tj. ponad 50 tys. zł., dodatkowo w razie przegranej w przeciągającej się sprawie - wynagrodzenie za cały okres sporu np. około 1 roku tj. 170 tys. zł. i koszty obsługi prawnej.
KRÓTKI OPIS SPRAWY, W TYM WYPRACOWANEJ UGODY: MCM_Joanna-Bilecka-Sprawa-Mediowana-3 *PDF


SPRAWA MEDIOWANA nr 4
STRONY MEDIACJI:
- pracodawca, młoda polska spółka zachodniej firmy budowlanej w Polsce reprezentowana przez prezesa nie mówiącego po polsku i nie znającego polskiego prawa pracy
- zwolniona pracownica architekt
WARTOŚĆ PRZEDMIOU SPORU:
3 miesięczne wynagrodzenie pracownika tj. ponad 30 tys. zł., dodatkowo w razie przegranej w przeciągającej się sprawie - wynagrodzenie za cały ten okres np. 1 rok, koszty obsługi prawnej, tłumaczy przysięgłych itp.
KRÓTKI OPIS SPRAWY, W TYM WYPRACOWANEJ UGODY: MCM_Joanna-Bilecka-Sprawa-Mediowana-4 *PDF

Sebastian Urban, mediator w Międzynarodowym Centrum Mediacji

SPRAWA MEDIOWANA nr 1
STRONY MEDIACJI:
- związek zawodowy przemysłu stoczniowego
- były szef tego związku
WARTOŚĆ PRZEDMIOU SPORU: 600.000 GBP
KRÓTKI OPIS SPRAWY, W TYM WYPRACOWANEJ UGODY: MCM_Sebastian-Urban-Sprawa-Mediowana-1 *PDF


SPRAWA MEDIOWANA nr 2
STRONY MEDIACJI:
- producent odkurzaczy z Anglii
- producent odkurzaczy z Chin
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU: trudne do oszacowania
KRÓTKI OPIS SPRAWY, W TYM WYPRACOWANEJ UGODY: MCM_Sebastian-Urban-Sprawa-Mediowana-2 *PDF

Klauzula mediacyjna

Zachęcamy do umieszczania klauzuli o mediacji w umowach:
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią, będą rozwiązywane polubownie w ramach Międzynarodowego Centrum Mediacji działającego przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce.
W przypadku braku porozumienia i niemożliwości rozwiązania sporu w postepowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwego sądu.