Mediatorzy | Międzynarodowe Centrum Mediacji

Mediator MCM:
to osoba posiadająca wiedzę i doświadczenia w zakresie funkcjonowania obrotu gospodarczego,
to osoba, która ukończyła kursy lub studia podyplomowe w zakresie mediacji: (minimum 40 godzin) lub też daje rękojmię wykonywania zadań mediatora dokumentując swój dorobek,
to osoba, która włada językiem obcym i zna kontekst kulturowy prowadzenia biznesu w danym kraju.Aktualna lista mediatorów:
1. Dr Ewelina Stobiecka – Koordynator MCM
2. Sylwester Pieckowski
3. Dr Piotr Jakubik
4. Krzysztof Czeszejko-Sochacki
5. Marta Jeleń
6. Maria Ruiz Lόpez
7. Janusz Hipolit Gwiazdowski
8. Przemysław Walasek
9. Piotr Bytnerowicz
10. Agnieszka Gawrzyał
11. Edyta Snakowska-Estorninho
12. Sebastian Urban
13. Stanisław Drozd
14. Piotr Rola
15. Ruairi O Neill
16. Joanna Bilecka
17. Marta Kolibabska
18. Jolanta Tupko-Mazur
19. Violetta Wysok
20. Beata Ordowska
21. Beatriz Rodriguez-Delaflor
22. Izabela Salicka
23. Diana-Marie White
24. Anna Saczuk
25. Jakub Świtluk
26. Joanna von Boetticher
27. Jerzy Woliński
28. Małgorzata Woś
29. Dominika Herburt-Heybowicz
30. Dariusz Gromadka
31. Katarzyna Rusin
32. Frédéric Petit
33. Miroslawa Myszke-Nowakowska
34. Alfio Mancani
35. Grażyna Jaworska-Piotrowska
36. Marek Puwalski
37. Rocco Vicino
38. Michał Mazur
39. Dr Paweł P. Mlicki

Pełne profile mediatorów MCM *PDFJeśli chcesz zostać naszym mediatorem i spełniasz powyższe wymagania wypełnij kwestionariusz i prześlij na adres: mcm@mcm.org.pl.
kwestionariusz mediatora
O wpisie na listę mediatorów decyduje Rada MCM zgodnie z procedurą przewidzianą w statucie. O decyzji Rady poinformujemy Cię niezwłocznie po jej posiedzeniu. Terminy posiedzeń Rady MCM znajdziesz w zakładce Aktualności.