O nas | Międzynarodowe Centrum Mediacji

Międzynarodowe Centrum Mediacji stanowi platformę pozasądowego rozwiązywania sporów, dostępną dla wszystkich przedsiębiorców.
Mediacja przez nas oferowana to sposób na osiągnięcie porozumienia w razie sprzecznych interesów stron bez udziału sądu.

W drodze mediacji można rozwiązywać prawie wszystkie rodzaje konfliktów a profesjonalne ośrodki mediacji dają skonfliktowanym stronom prawie 80% prawdopodobieństwo osiągniecia sukcesu.
Mediacja jest rozwiązaniem niezwykle efektywnym kosztowo, tj. około 10 krotnie tańszym niż prowadzenie długotrwałego procesu sądowego.
Czas prowadzenia mediacji to maksymalnie kilka tygodni.

Unikalną cechą MCM jest możliwość mediowania w wielu językach, zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym.


MISJA I CEL

Misja: ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów związanych z pozasądowym rozwiązywaniem sporów w biznesie.

Cel: rozwiązywanie sporów gospodarczych w drodze mediacji prywatnej, z udziałem niezależnego, profesjonalnego mediatora, przy czym mediacje mogą odbywać się także w językach obcych właściwych dla danego biznesu.


STRUKTURA

Inicjator i Koordynator MCM
Dr Ewelina Stobiecka

Inicjator i Sekretarz MCM
Aleksandra Gąsowska


Rada MCM

Elisabetta Caprino ( CCIIP )
Joanna Jaroch-Pszeniczna ( CCIFP )
Kuba Piegat ( BPCC )
Zuzanna Gołębiewska ( PHIG )
Magdalena Leo ( BBC )


Rada Konsultacyjna MCM

Dr Ewelina Stobiecka
Aleksandra Gąsowska


DOKUMENTY MCM

Statut Międzynarodowego Centrum Mediacji
Regulamin działania Rady MCM