Aktualności | Międzynarodowe Centrum Mediacji

06-10-2020

ZAPROSZENIE na WEBINAR „Jak rozwiązać konflikt w firmie, nawet jeśli nigdy nie słyszałeś o mediacji?”
14-10-2020 / godz. 20:00

Szkolenie online skierowane do menedżerów, HR managerów, właścicieli i zarządzających w firmach.

Prowadzący: Anna Saczuk - mediator MCM
Wydarzenie jest bezpłatne, wymagana rejestracja - link: https://annasaczuk.com/pl/webinar2_jak_rozwiazac_konflikt/
Więcej informacji - do pobrania *PDF

Responsive image21-05-2020

ZAPROSZENIE na WEBINAR „Jak rozwiązać konflikt w firmie, nawet jeśli nigdy nie słyszałeś o mediacji?”
27-05-2020 / godz. 20:00

Szkolenie online skierowane do menedżerów, HR managerów, właścicieli i zarządzających w firmach. Ma na celu pokazanie, jak w swoim miejscu pracy rozwiązać konflikt.

Prowadzący: Anna Saczuk - mediator MCM
Wydarzenie jest bezpłatne, wymagana rejestracja - link: https://www.facebook.com/AnnaSaczukmediator/posts/141396760837304
Więcej informacji - do pobrania *PDF08-05-2020

ZAPROSZENIE na WEBINAR „Rozwiązywanie sporów w czasie pandemii”
18-05-2020 / godz. 14:30

Jak rozwiązywać spory, kiedy nie działają sądy? Dokąd udać się po pomoc w związku z zaistniałym sporem - czy to w  relacji z kontrahentem spółki czy konfliktem wewnątrz przedsiębiorstwa - w tym szczególnym czasie? Co ze sporami już zawisłymi przed sądem?

Te i inne pytania niewątpliwie zadają sobie przedsiębiorcy w tym trudnym dla gospodarki i biznesu czasie. 

Dotknięci takim problemem przedsiębiorcy przeglądają swoje kontrakty w poszukiwaniu klauzul związanych z siłą wyższą czy nadzwyczajnymi sytuacjami.
A ponieważ umowy pisze się na ciężkie czasy niewątpliwie, w niejednej umowie znajdą tego rodzaju klauzule i je zastosują. Pozostaje jednak pytanie jak rozwiązywać spory w sytuacji, w której nie działają sądy, a strony umówiły się na rozstrzyganie ewentualnych konfliktów przez właściwy sąd powszechny? Co mają zrobić przedsiębiorcy, których sprawy już zawisłe w sądach są właśnie odwoływane i mogą trafić na koniec kolejki w już i tak przeciążonych sprawami sądach?

Odpowiedzią na te i inne pytania mogą okazać się alternatywne metody rozwiązywania konfliktów (ang. Alternative Dispute Resolution), w tym mediacje. 

Mediacje są doskonałym narzędziem nie tylko dla sporów już zawisłych w sądzie, ale i takich, które dopiero zaczynają się tlić. Możemy je zastosować w stosunkach zewnętrznych spółki (mediacje gospodarcze) lub też w przypadku sporów wewnętrznych (mediacje wewnątrzorganizacyjne), które na każdym poziomie w strukturze służą stronom w znalezieniu rozwiązań z jednoczesnym uczeniem się nowego sposobu komunikacji nieantagonizującej.

Te i inne zagadnienia poruszymy podczas webinaru poświęconego rozwiązywaniu sporów w czasie pandemii.


Czas: poniedziałek, 18 maja 2020 godz. 14:30

Prowadzący:
- Dr Ewelina Stobiecka, koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji oraz partner zarządzający w kancelarii Taylor Wessing
- Izabela Salicka, mediator MCM, mediator wewnątrzorganizacyjny, interwent kryzysowy i facylitator dialogu

Rejestracja do poniedziałku - 18 Maj 2020 - godz.10:00
https://www.ccifp.pl/wydarzenia/kalendarz/e/event/webinar-rozwiazywanie-sporow-podczas-pandemii.html03-12-2019

14-01-2020 / godz. 9:00-13:30 / Siedziba Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, Al. Jerozolimskie 93, Warszawa
Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym
„Okrągły stół” pod Honorowym patronatem Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Mariusza Haładyja.

Od 2017 roku istnieją nowe rozwiązania legislacyjne, ułatwiające prowadzenie mediacji pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym. Jasno określone kryteria zawierania ugód pomiędzy stronami umożliwiły urzędnikom częstsze sięganie po pozasądowe rozstrzyganie sporów. Ma to tym większe znaczenie, że coraz więcej celów publicznych delegowanych jest w formie konkursów i przetargów do sektora prywatnego, co generuje dodatkowe punkty sporne pomiędzy stronami. Po ponad 2 latach obowiązywania nowych przepisów, przyszedł czas na podsumowanie dotychczasowych doświadczeń.

Do udziału w debacie zaprosiliśmy stronę publiczną, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym, przedsiębiorców, a także organy kontrolne nadzorujące prawidłowość podejmowanych decyzji o mediacji. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie przyjrzeć się barierom, które w dalszym ciągu przeszkadzają w rozwoju tego modelu rozwiązywania sporów i wypracować rekomendacje dla obu stron procesu.


Dyskusja toczyć się będzie wokół poniższych zagadnień:
1. Czy sektor publiczny mediuje z sektorem prywatnym?
Jakie narzędzia mają urzędnicy podejmujący decyzje o mediowaniu z sektorem prywatnym i docelowo zawarciu ugody? Jaka jest rola Prokuratorii Generalnej w tym zakresie? Rodzaje sporów, w których najczęściej dochodzi do zawarcia ugody. Jakie bariery napotykają przedsiębiorcy będący w sporze z jednostkami sektora finansów publicznych? Czy i jak działają przepisy / narzędzia wspierające rozwój mediacji w Polsce?

2. Bariery i problemy związane z zawieraniem ugód z sektorem publicznym.
Główne kryteria kontroli ugód. Czy w ramach kontroli stawiane są pytania o otwartość i skuteczność urzędników w dążeniu do zawarcia ugody? Problemy przedsiębiorców w negocjacjach z sektorem publicznym. Wykonalność ugody.

W dyskusji wezmą udział:
Mariusz Haładyj, Prezes, Prokuratoria Generalna
Michał Olszewski, Wiceprezydent, Miasto st. Warszawa
Przedstawiciel firmy Warbud
Tomasz Żuchowski*, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Andrzej Adamczyk*, Minister Infrastruktury
Lilianna Bogusz*, Dyrektor Departamentu PPP, Ministerstwo Rozwoju
Zbigniew Wrona, p.o. Dyrektora, Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego, NIK
Hubert Nowak*, Prezes Urząd Zamówień Publicznych
Moderator: Ewelina Stobiecka, Koordynator, mediator MCM

* udział do potwierdzenia10-10-2019

06-11-2019 / godz. 09:30-11:30 / Brytyjska Izba Gospodarcza, ul. Zielna 37, Warszawa
Kompetencje miękkie „soft skills” prawnika a procedury ADR. Narzędzia pomocne prawnikowi w skutecznej mediacji (prawnik jako pełnomocnik i mediator).

Jakie umiejętności są tu kluczowe?
Jak skutecznie poprowadzić mediacje?
Na te i inne pytania odpowiemy podczas spotkania, które poprowadzi certyfikowany mediator gospodarczy wspólnie z coach’em biznesowym.

Prowadzący: Dr Ewelina Stobiecka, partner zarządzająca w Taylor Wessing, mediator i koordynator MCM oraz Izabela Salicka, mediator, Coach biznesowy12-05-2019

27-05-2019 / godz. 14:00-16:00 / Siedziba CCIFP, ul. Widok 8
Kompetencje miękkie „soft skills” prawnika a procedury ADR. Narzędzia pomocne prawnikowi w skutecznej mediacji (prawnik jako pełnomocnik i mediator).

Alternatywne metody rozwiązywania sporów wymagają od prawnika nie tyle wysoko specjalistycznej wiedzy prawniczej, co raczej umiejętności biznesowego myślenia kategoriami klienta z pominięciem własnego interesu stricte ekonomicznego. W takim bowiem schemacie myślowym, cel działań prawnika polega na jak najszybszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniu problemu, co wymaga dobrania odpowiednich narzędzi.

Prowadzący: Dr Ewelina Stobiecka, koordynator MCM oraz Izabela Salicka Coach businesowy06-08-2018

10-09-2018 / godz. 08.30-10:30 / Siedziba MCM
Kompetencje miękkie "soft skills" prawnika a procedury ADR. Narzędzia pomocne prawnikowi w skutecznej mediacji.

Mediacja gospodarcza jako jedna z alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów wymaga od prawnika wielu tzw. „miękkich” umiejętności, których niejednokrotnie im brak.

Jakie umiejętności są tu kluczowe?
Jak skutecznie poprowadzić mediacje?
Na te i inne pytania odpowiemy podczas spotkania, które poprowadzi certyfikowany mediator gospodarczy wspólnie z coach’em biznesowym.09-04-2018

Procesy budowlane i spory nieruchomościowe a ADR.

Informacja prasowa *PDF: Mediacja remedium na rosnące zadłużenie branży budowlanej22-03-2018

27 marca o godzinie 10:00 w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej przy ul. Zielnej 37 w Warszawie odbędzie się pierwsze z cyklu pięciu szkoleń poświęconych mediacji.

Tematem spotkania w Izbie Brytyjskiej są „Procesy budowlane i spory nieruchomościowe a ADR. Mediacja remedium na rosnące zadłużenie branży budowlanej?” Podczas spotkania zaprezentowane zostaną alternatywne metody rozwiązywania konfliktów (ADR) w branży nieruchomościowej.

O tym w jaki sposób temu zapobiec i jak ograniczyć koszty rosnących lawinowo sporów w tej branży mówić będzie Dr Ewelina Stobiecka, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji przy Izbach Gospodarczych, radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, członek Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju.

Spotkanie adresowane jest do: członków zarządów i właścicieli firm sektora nieruchomości, menedżerów odpowiedzialnych za planowanie kosztów i budżety, prawników wewnętrznych przedsiębiorstw branży nieruchomości.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i jest bezpłatne dla firm zrzeszonych w izbach założycielach MCM oraz zaproszonych gości.
REJESTRACJA22-03-2018

Cykl pięciu bezpłatnych szkoleń dotyczących mediacji gospodarczej
pt. „Mediacja – nowa jakość w biznesie”.

27-03-2018 | Procesy budowlane i spory nieruchomościowe a ADR

Mediacja remedium na rosnące zadłużenie branży budowlanej

15-05-2018 | Rozwiązania procedury cywilnej w zakresie zastosowania mediacji

Zestawienie najważniejszych instrumentów prawnych z mediacją w tle

19-06-2018 | Zastosowanie mediacji w sporach z sektorem publicznym

Zadania i rola Prokuratorii Generalnej

10-09-2018 | Kompetencje miękkie „soft skills” prawnika a procedury ADR

Narzędzia pomocne prawnikowi w skutecznej mediacji (prawnik jako pełnomocnik i mediator)

09.10.2018 | Sukces na sali sądowej porażką biznesową mocodawcy

Rola pełnomocnika przedsiębiorcy/urzędu/korporacji w kreowaniu biznesu klienta/mocodawcy01-2017

Mediacje w biznesie – dlaczego warto stosować i jak wdrażać?

Mediacje nie są zakorzenione w polskiej kulturze. Niestety, bliższy jest nam model procesowania się i wprowadzanie mediacji trzeba zaczynać od edukacji.
Konflikty w organizacjach mają swoje podłoże w braku informacji, złej informacji, złej strukturze pracy lub procesu. Zazwyczaj udaje się je rozwiązać dość łatwo.

Artykuł prasowy Joanny Bileckiej w PersonelPLUS | styczeń2017: Mediacje w biznesie25-11-2016

MEDIACJE Z SEKTOREM PUBLICZNYM

Statystyki pokazują, że najbardziej narażonymi na spory sądowe branżami są branża nieruchomości i budowlana, ale nie tylko. Mimo wejścia w życie w styczniu 2016 Ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, intensywnej promocji mediacji przez Ministerstwo Rozwoju, działań edukacyjnych prowadzonych przez renomowane ośrodki mediacyjne, ilość zawartych ugód, zwłaszcza tych z sektorem publicznym, nadal nie jest imponująca. Sektor prywatny chce mediować, sektor publiczny również. Co zatem stoi na przeszkodzie i jakie działania zostały podjęte, żeby umożliwić stronom pozasądowe rozwiązanie konfliktów?

Mediować można w każdej chwili

Od 1stycznia 2016 sędziowie mają obowiązek nakłaniania do mediacji. Sprawę do mediacji można skierować na każdym etapie postępowania sądowego. Ustawodawca przewidział też szereg zachęt proceduralnych i ekonomicznych. Na poziomie racjonalnym argumenty te trafiły do stron sporów gospodarczych, czas przekuć to na praktykę.
- Żeby móc zakończyć proces inwestycyjny, muszę mieć zaznaczoną informację „nie ma sporów na kontrakcie”, marzę o tym, żeby z budżetu Generalnej Dyrekcji zniknęła pozycja „spory i roszczenia”. Mimo, że mamy zapis o polubownym rozwiązywaniu sporów, w praktyce nie ma jednak tego mechanizmu. Myślę, że mechanizm prawny, gdyby się pojawił, byłby dużą zachętą, że jednak mediacje można stosować. Uważam, że na wyeliminowanie wielu sporów pozwoli formuła rozjemstwo na kontrakcie a drugim elementem mogłyby być mediacje czy arbitraż a dopiero na końcu sąd i do tego należałoby dążyć – komentuje Iwona Stępień-Pilipczuk.

Dr Ewelina Stobiecka, radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji, członek Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Rozwoju zachęca jednak do stosowania mediacji również w przypadku rozpoczętych sporów, często zalegających w sądach.
- W polskim systemie prawnym nie można wykluczyć możliwości porozumienia się. Istnieją spory trwające bardzo długo a osoby, które przy nich zaczynały pracować często już nie pracują i kontrolę przejęli prawnicy. Natomiast widzę światełko w tunelu, które już obowiązuje, związane z ustawą, która obowiązuje od 1 stycznia tego roku a mianowicie jest to fakt wprowadzony do kodeksu cywilnego, że sędzia na każdym etapie postępowania powinien namawiać strony sporu do zawarcia ugody, w tym do mediacji. Wydaje mi się, że obecnie jest nawet więcej możliwości, żeby taki spór, powstały na bazie kontraktu, który nie zawierał klauzuli mediacyjnej, skierować do mediacji. Oczywiście podstawową sprawą w tym zakresie jest wola obydwu stron. I jeżeli to są strony sektora prywatnego, to nie ma żadnego problemu. A jeżeli chodzi o mieszaną konstelację, gdzie jest zaangażowany sektor publiczny, to być może regulacje proponowane przez Ministerstwo Rozwoju będą temu sprzyjały. W Polsce brak klauzuli mediacyjnej w kontrakcie nie ogranicza w żaden sposób przystąpienia do mediacji, jednak renomowane ośrodki mediacji takie jak Międzynarodowe Centrum Mediacji przy Izbach Przemysłowo-Handlowych rekomendują jej stosowanie – dodaje Dr Stobiecka.

Wnioski ekspertów

Wszystkie powyższe wnioski powstały w wyniku debaty, która odbyła się w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie. Spotkanie pt. „Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sektorze nieruchomości, budownictwa i infrastruktury” zorganizowane przez Brytyjsko-Polską Izbę Handlową, Międzynarodowe Centrum Mediacji, RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) i Kancelarię Taylor Wessing dedykowane było przedstawicielom branży budowlanej i nieruchomości. W seminarium i debacie udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz doświadczeni praktycy rynku. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęły Izby, będące propagatorami polubownych metod rozwiązywania sporów i obok Izby Brytyjskiej założycielami Międzynarodowego Centrum Mediacji: Belgijska Izba Gospodarcza, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza.

Artykuł prasowy Wolters Kluwer: MCM - Mediacje z sektorem publicznym21-03-2016

RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) partnerem Międzynarodowego Centrum Mediacji.

Dr Ewelina Stobiecka, inicjator i koordynator MCM, partner zarządzająca w Taylor Wessing w Warszawie oraz Joanna Plaisant, LLM Country Manager RICS w Polsce, podpisały deklarację partnerską.

Rozwój mediacji, promocja i stosowanie praktyk w branży nieruchomości i budownictwa to wspólny cel przyświecający działaniom obu prestiżowych instytucji. Wzajemna współpraca MCM i RICS opierać się będzie na wymianie międzynarodowych doświadczeń, wsparciu merytorycznym oraz wspólnych projektach w sektorze nieruchomości i budownictwa.

„Branża nieruchomości to niewątpliwie sektor borykający się z częstymi konfliktami, których rozstrzygnięcie zajmuje sądom gospodarczym dużo czasu i które są bardzo kosztowne. Mediacje dają tutaj ogromne szanse nie tylko na znalezienie najbardziej relewantnego rozwiązania problemu, ale i na zachowanie dobrych relacji biznesowych, które zaowocować mogą kontynuacją współpracy przez strony sporu.” – komentuje dr Ewelina Stobiecka.

„Rozstrzyganie sporów na rynku nieruchomości wymaga umiejętności łączenia wiedzy z różnych obszarów: budownictwa, prawa cywilnego, wyceny nieruchomości, ekonomii, prawa podatkowego, zarządzania projektami. Jestem przekonana, że eksperci RICS wniosą w prace MCM niezbędne kompetencje oraz ponad 40-letnią praktykę w zakresie polubownego rozstrzygania sporów. W Polsce prowadzimy aktualnie szkolenie dla pierwszych mediatorów, którzy wniosą zdobyte w ramach RICS wiedzę i doświadczenie na polski rynek. Dzięki współpracy z MCM będziemy mogli wykorzystać tak potrzebny mediacjom efekt skali, aby jak najwięcej uczestników rynku mogło przekonać się o tym, że to szybki, efektywny kosztowo i sprzyjający utrzymaniu długotrwałych relacji biznesowych sposób rozwiązywania konfliktów, będących nieodłącznym elementem funkcjonowania rynku” - mówi Joanna Plaisant LLM, Country Manager RICS w Polsce.

„Partnerstwo z RICS jest dla nas bardzo ważne. Ambicją MCM jest współpraca z najlepszymi branżowymi organizacjami, do których niewątpliwie należy RICS. Dzięki temu, jako izby bilateralne oraz MCM, mamy jeszcze lepsze narzędzia do wspierania firm, zwłaszcza w sektorze nieruchomości, gdzie spór często ma wymiar międzynarodowy.” – podsumowuje Joanna Jaroch-Pszeniczna Wicedyrektor Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, Przewodnicząca Rady MCM.

Informacja prasowa *PDF: MCM_RICS-partnerem-Miedzynarodowego-Centrum-Mediacji15-03-2016

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI

07-06-2016 godz. 9:00-11:00 - CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Branża nieruchomości to biznes, w którym każdy konflikt wiąże się z ogromnymi kosztami biznesowymi i finansowymi.
Proces sądowy niszczy nie tylko istniejącą relację biznesową, ale i wprowadza element niepewności trwający niejednokrotnie kilka lat, którego obsługa generuje dodatkowe (nieraz nieprzewidywalne) koszty.

Jak temu zapobiec? Jak ograniczyć koszty zawisłego już sporu?
Na te i inne pytania odpowiemy podczas spotkania, w którym zaprezentowane zostaną nowe rozwiązania prawne wprowadzone od 1 stycznia 2016 roku ustawą o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania konfliktów.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną narzędzia prawne, które pozwolą na realne oszczędności w firmach oraz zaprezentowane zostanie innowacyjne podejście do konfliktów i sporów gospodarczych w branży nieruchomości.

Spotkanie adresowane jest do:
- członków zarządów i właścicieli firm,
- menedżerów odpowiedzialnych za planowanie kosztów i budżety,
- prawników wewnętrznych przedsiębiorstw branży nieruchomości.

Prowadzący:
dr Ewelina Stobiecka, koordynator MCM

Informacje i zgłoszenia CCIFP15-03-2016

Wspieranie polubownych metod rozwiązywania konfliktów

13-04-2016 godz. 10:00-12:00 - CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Zapraszamy na ekskluzywne spotkanie dedykowane prawnikom wewnętrznym przedsiębiorstw (in-house lawyers) poświęcone nowym obowiązkom wynikającym ze znowelizowanych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, które weszły w życie 01.01.2016 roku.

Podczas spotkania, w krótkiej prezentacji, przedstawione zostaną nowe przepisy wprowadzone do KPC ustawą o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów oraz ich praktyczne aspekty.

Porozmawiamy również o narzędziach prawnych, które pozwolą na realne oszczędności w firmach, zaprezentujemy innowacyjne podejście do sporów gospodarczych, opowiemy o roli prawnika w mediacji a także przedstawimy korzyści dla przedsiębiorstw płynące z szybkiego i efektywnego rozwiązywania konfliktów.

Spotkanie będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami prawa, pracującymi w różnych sektorach.

Prowadzący:
dr Ewelina Stobiecka, radca prawny, mediator, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji oraz partner zarządzający w Taylor Wessing w Warszawie

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 11 kwietnia przez formularz na stronie CCIFP: "Zgłoszenie na szkolenie".19-02-2016

Spotkanie Rady Międzynarodowego Centrum Mediacji

W dniu 19.02 odbyło się kolejne spotkanie Rady Międzynarodowego Centrum Mediacji działającego przy międzynarodowych izbach handlowych. Rada, która spotyka się cyklicznie, podczas pierwszego w tym roku spotkania, podjęła temat nowych obowiązków przedsiębiorców wynikających ze znowelizowanych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, które weszły w życie 01.01.2016 roku.

Jednym z najbardziej istotnych jest konieczność podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego. Przedsiębiorca bowiem lub też reprezentujący go prawnik wedle nowych przepisów są zobowiązani w pierwszym piśmie procesowym podać sądowi informację czy podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu.

Rada zgodziła się, że MCM może dawać stronom (przedsiębiorcom) przymierzającym się do wniesienia sprawy do sądu odpowiednią przestrzeń do podjęcia takiej próby. MCM wydawać także będzie stosowne zaświadczenia, które strona, w przypadku niepowodzenia mediacji, będzie mogła wykorzystać w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Poza tym omówiono bieżące sprawy związane z działalnością MCM, pozytywnie rozpatrzono wniosek o wpis na listę mediatorów oraz przyjęto plan działania MCM na najbliższe tygodnie.02-11-2015

Możliwości upowszechnienia mediacji w rozwiązywaniu sporów gospodarczych oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju tego obszaru w Polsce to główne tematy konferencji prasowej która odbyła się 28 października 2015 r. w ramach organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki cyklu wydarzeń promocyjno-edukacyjnych „Dzień bez konfliktu w biznesie”.

Informacja prasowa *PDF: Konferencja 28-10-2015: „Dzień bez konfliktu w biznesie”YouTube: „Dzień bez konfliktu w biznesie”13-10-2015

SEMINARIUM I WARSZTAT DZIEŃ BEZ KONFLIKTU W BIZNESIE

Ministerstwo Gospodarki zaprasza przedsiębiorców na seminarium, warsztat i dyskusję poświęconą mediacji gospodarczej.

29 października 2015, w Centrum Zielna, ul. Zielna 37, w Warszawie w godzinach 9:00-15:30 w ramach organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki cyklu wydarzeń promocyjno-edukacyjnych „Dzień bez konfliktu w biznesie” odbędą się: seminarium, warsztat i dyskusja, dotyczące mediacji gospodarczej oraz nowej Ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów.

Podczas wydarzenia uczestnicy poznają najnowsze trendy oraz korzyści wynikające ze stosowania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. Będą mieli także okazję do szerszego zapoznania się z informacjami na temat praktycznego zastosowania mediacji w prowadzeniu biznesu, a dzięki zaproszonym ekspertom - doświadczonym praktykom mediacji, poznają polskie i międzynarodowe standardy związane z rozwiązywaniem konfliktów poza sądem.

Informacja prasowa *PDF: MCM_Informacja-prasowa_Seminarium-i-warsztat_Dzien-bez-konfliktu-w-biznesie_13101508-10-2015

LUNCH Z MEDIACJĄ

W ramach organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki cyklu wydarzeń promocyjno-edukacyjnych „Dzień bez konfliktu w biznesie”, poświęconych tematowi mediacji gospodarczych.

22 października 2015 w ramach organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki cyklu spotkań „Dzień bez konfliktu w biznesie” we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej, przy ul. Widok 8 w Warszawie, w godzinach 12:00-14:00 odbędzie się „Lunch z mediacją”.

„Lunch z mediacją” dedykowany jest przedsiębiorcom zainteresowanym poszerzeniem swojej wiedzy na temat mediacji – jako skutecznej, szybkiej, pozwalającej oszczędzić czas i pieniądze metody rozwiązywania sporów gospodarczych.

do pobrania *PDF: Informacja prasowa
do pobrania *PDF: Zaproszenie07-10-2015

DZIEŃ BEZ KONFLIKTU W BIZNESIE

Cykl imprez promocyjno-edukacyjnych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki

„Dzień bez konfliktu w biznesie” to cykl imprez promocyjno-edukacyjnych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost świadomości na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, rozwiązywanie konfliktów poza sądem - w drodze mediacji, z udziałem niezależnego, profesjonalnego mediatora a w szczególności ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce poprzez zmniejszenie finansowych obciążeń związanych z postępowaniem sądowym, skrócenie czasu rozstrzygania sporów, zwiększenie kultury prawnej oraz wprowadzanie i promocję najwyższych standardów z tym związanych.

załącznik *PDF: Dzień bez konfliktu w biznesie - wydarzenia

„Dzień bez konfliktu w biznesie” odbywa się w związku z realizacją projektu pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.